ספר
זמרת הארץ
בו מבואר עניינים נפלאים הרבה מקדושה ארץ ישראל, בפרט מקדושת ציון וירושלים וכו' גם מבואר בו פסוקים הרבה מתנ"כ ומאמרים הרבה מדברי רז"ל. מלוקט ומיוסד על יסוד ספרים קדושים הרבה מהקדמונים והאחרונים ז"ל בפרט על יסוד ספרי ליקוטי מוהר"ן וכמבואר בהקדמה מעל"ד

ספר מאת רבי נחמן מטשערין העוסק במעלת ארץ ישראל.

תוכן עניינים עריכה