משנה שבת טו רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) אלו קשרים שחייבין עליהן?

קשר הגמלים,
וקשר הספנים.
כשם שהוא חייב - על קשרן,
כך הוא חייב - על היתרן.
רבי מאיר אומר:
כל קשר -
שהוא יכול להתירו - באחת מידיו,
אין חייבין עליו.


(ב) יש לך קשרין -

שאין חייבין עליהן,
כקשר הגמלים,
וכקשר הספנים,
קושרת אישה -
מפתחי החלוק,
וחוטי סבכה - של פסיקיה,
ורצועות מנעל, וסנדל,
ונאדות יין, ושמן,
וקדירה של בשר.
רבי אליעזר בן יעקב אומר:
קושרין - לפני בהמה,
בשביל - שלא תצא.
קושרין דלי - בפסיקיה,
אבל - לא בחבל.
רבי יהודה - מתיר.
כלל אמר רבי יהודה:
כל קשר - שאינו של קיימה,
אין חייבין עליו.


(ג) מקפלין - את הכלים,

ארבעה, וחמישה פעמים.
ומציעין - את המיטות,
מלילי שבת - לשבת,
אבל לא משבת - למוצאי שבת.
רבי ישמעאל אומר:
מציעין את המיטות, מיום הכיפורים - לשבת,
וחלבי שבת - קרבין ביום הכיפורים.
רבי עקיבה אומר:
לא של שבת - קרבין ביום הכיפורים,
ולא של יום הכיפורים - קרבין בשבת.


הדף הראשי של משנה שבת טו