משנה נידה ד ב

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת נידה · פרק ד · משנה ב | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

בנות צדוקין, בזמן שנהגו ללכת בדרכי אבותיהן, הרי הן ככותיות.

פרשו ללכת בדרכי ישראל, הרי הן כישראליות.

רבי יוסי אומר, לעולם הן כישראל, עד שיפרשו ללכת בדרכי אבותיהן.

נוסח הרמב"ם

בנות צדוקיין בזמן שנהגו ללכת בדרכי אבותם הרי הן ככותייות פירשו ללכת בדרכי ישראל הרי הן כישראל רבי יוסי אומר לעולם הן כישראל עד שיפרשו ללכת בדרכי אבותם.

פירוש הרמב"ם

בנות הצדוקין בזמן שנהגו ללכת כו': רבי יוסי סובר שסתם צדוקית כישראלית ותנא קמא אומר סתמן ככותיות ואין הלכה כרבי יוסי:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

פירשו ללכת בדרכי ישראל הרי הן כישראליות - אבל סתמא, הרי הן ככותיות ז:

ר' יוסי אומר לעולם הן כישראל - וסתמא הן כישראליות. ואין הלכה כר' יוסי:

פירוש תוספות יום טוב

פרשו ללכת בדרכי ישראל. פי' הר"ב אבל סתמא הרי הן ככותיות. מדאמר רבי יוסי לעולם הן כישראל. מכלל דת"ק סבר. סתמא הרי הן ככותיות. גמרא:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ז) (על הברטנורא) מדאמר ר' יוסי לעולם הם כישראל, מכלל דלת"ק סתמא הן ככותיות. גמרא:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

בדרכי אבותיהן:    מצאתי מוגה בדרכי אבותם וכן גם כן בסיפא:

פרשו ללכת בדרכי ישראל הרי הן כישראל ר' יוסי אומר לעולם הן כישראל:    כך מצאתי מוגה וכן הגיה ג"כ הר' יהוסף ז"ל:

ר' יוסי אומר לעולם הן כישראליות וכו':    אבל סתמא כישראל מכלל דת"ק סבר סתמא ככותיות שמעת מינה אבל ממילתיה דת"ק ליכא למישמע מידי משום דקשה דיוקא דרישא אדיוקא דסיפא:

עד שיפרשו:    גרסי' הפ"א בקמץ שהוא לשון פירוש:

תפארת ישראל

יכין


בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים