מצוה:שלא יבעול כוהן גדול אלמנה ואפילו בלא קידושין


שלא יבעול כוהן גדול אלמנה ואפילו בלא קידושין

מצוה זו אינה נוהגת בזמן הזה

וְלֹא יְחַלֵּל זַרְעוֹ בְּעַמָּיו כִּי אֲנִי יְהוָה מְקַדְּשׁוֹ. (ויקרא כא, טו)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות איסורי ביאה, פרק יז
ספר המצוות לרמב"ם: לאו קסב    ספר החינוך: מצוה רעד    ספר מצוות גדול: לאו קכה