מצוה:לירוא מן המקדש


לירוא מן המקדש

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

אֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ וּמִקְדָּשִׁי תִּירָאוּ אֲנִי יְהוָה. (ויקרא יט, ל)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות בית הבחירה, פרק ז
ספר המצוות לרמב"ם: עשה כא    ספר החינוך: מצוה רנד    ספר מצוות גדול: עשה קסד