מצודות על תהלים קמב


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בהיותו במערה" - כשכרת כנף שאול ואז התפלל התפלה ההיא

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"קולי" - בקולי אזעק לה'

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשפוך" - ר"ל ארבה לספר התלאות הבאות עלי

מצודת ציון

"שיחי" - ענין ספור התלאות

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בהתעטף" - בעת תתעטף רוחי בעבור רוב הצרות ואתה הלא ידעת נתיבתי אשר אלך בעת ההיא כי לא אלך לעשות למי מהם מאומה רע ועכ"ז באורח זו אשר אהלך כפוף ומעונה טמנו עלי פח ללכדני עם כי לא הלכתי להרע להם

מצודת ציון

"בהתעטף" - כשהאדם בצרה הוא מעונה וכפוף וכאילו מעוטף קצת הגוף בקצתו ורוחו בקרבו גם היא כאילו תתעטף

"נתיבתי" - ענין שביל ומסילה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בארץ החיים" - ר"ל לא אמות בידי שאול ותהיה חלקי מיושבי בארץ החיים בזה העולם

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי אמצו ממני" - ואין בי כח לעמוד נגדם אם לא תצילני אתה

"כי דלותי" - נעשיתי דל ומוכנע

מצודת ציון

"אמצו" - חזקו

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בי יכתירו וגו'" - כאשר תגמול עלי טוב אז הצדיקים יתפארו בי וישימו אותי עטרה לראשם אבל עתה עודי מעונה ונרדף מי יפנה אלי ומי יחשב אותי

"להודות" - למען אודה שמך

"הוציאה ממסגר" - ממקום מחבואי שאני טמון ונסגר בה

מצודת ציון

"יכתירו" - מלשון כתר