מצודות על תהלים קל ד

<< מצודות על תהלים • פרק קל >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • 


מצודת דוד

"כי עמך הסליחה" - ולא מסרת סליחת העון לאחד מהמלאכים כמ"ש כי לא ישא לפשעכם (שמות כג)

"למען תורא" - כ"א מסר הסליחה אל המלאך היה נפתה לב האדם לומר המלאך יתפייס לנו הואיל ולא לו חטאנו וישא את העון והיה ממעט ביראת המקום

מצודת ציון

"תורא" - מלשון מורא