מצודות על תהלים קכ ה

<< | מצודות על תהליםפרק ק"כ • פסוק ה' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"אויה לי" - אומר על לשון בני הגלות אשר יתאוננו על מרבית לה"ר שביניהם ויאמרו אויה לי איך לא אקח מוסר הלא זה הדבר אשר בעבורה הייתי בגולה כגר אצל בני משך ושכנתי בגולה אצל הקדרים יושבי אהלים 

מצודת ציון

"משך" - שם אומה ונזכרת בתורה והמה עתה באמונת העכו"ם וקדר הם ממלכות ישמעאל ורוב הגולה המה ביניהם