מצודות על תהלים קכ ד

<< מצודות על תהלים • פרק קכ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • 


מצודת דוד

"עם גחלי רתמים" - דומה אתה עם גחלים מעצי רותם כי עם שהם נראים כבוים מבחוץ בוערים המה מבפנים כן אתה תדבר חלקלקות ובסתר תדבר עליו לה"ר

"חצי גבור" - דומה אתה לחצים שנונים שביד הגבור שהורג עמהם ברחוק מקום כן אתה פה תאמר לה"ר ותהרוג את העומד ממרחק

מצודת ציון

"שנונים" - חדודים כמו שננו כחרב לשונם (לעיל סד)