מצודות על תהלים קכד א

<< מצודות על תהלים • פרק קכד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • 


מצודת דוד

"יאמר וגו'" - סרס המקרא יאמר נא ישראל לולי ה' וגו'

"לולי ה'" - אם לא ה' אשר היה עמנו