מצודות על תהלים קכד


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יאמר וגו'" - סרס המקרא יאמר נא ישראל לולי ה' וגו'

"לולי ה'" - אם לא ה' אשר היה עמנו

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בקום" - בעת אשר קם עלינו אדם להרוג ולאבד

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בחרות" - בעת חרה אפם בנו

"אזי" - אם לא היה ה' עמנו אזי היו בולעים אותנו חיים והוא ענין מליצה על כי התאב לאכול לא ימתין עד יבושל כי אם אוכלו חי ואמר כאילו מרוב תאותם לבלענו היו ממהרים לבלענו חי

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"המים" - דימה המון העמים לשטיפת מים רבים

"נחלה" - נחל מים היה עבר על נפשינו

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הזידונים" - השוטפים בזדון וברשע וכפל הדבר פעמים ושלש להתחזקות וכדרך המליצה בכל מקום

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ברוך ה'" - אבל ברוך ה' שלא עזב אותנו להיות טרף לשיניהם

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הפח נשבר" - ר"ל העכו"ם נפלו ועי"ז נמלטנו מידם ועל שהמשיל לצפור אמר לשון הנופל בהצלת הצפור

"כצפור" - כמו הצפור אשר נמלטה מרשת המוקש להלכד בה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עזרנו" - העזר שלנו באה בהזכרת שם ה' עושה שמים וארץ ולא באה העזר בכח ידינו