מצודות על תהלים קכג א

<< מצודות על תהלים • פרק קכג >>
א • ב • ג • ד • 


מצודת דוד

"היושבי" - אתה היושב בשמים

"אליך נשאתי וגו'" - להיות צופים ומביטים לעזרה

מצודת ציון

"היושבי" - היו"ד יתירה