מצודות על תהלים קיח טו

מצודות על תהלים • פרק קיח >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • 


 

מצודת דוד

"קול רנה" - ויהיה נשמע באהלי צדיקים קול רנה וישועה ויאמרו ימין ה' עושה חיל וכח  

מצודת ציון

"חיל" - מלשון כח ואומץ