מצודות על תהלים קיז


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הללו" - זה יאמר על לעתיד אתם כל הגוים כולכם הללו את ה'

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי גבר" - על אשר גבר חסדו עלינו והוא לעולם אל אמת כי קיים לנו הבטחתו ולזה הללו את יה וחדלו מן העכו"ם