מצודות על תהלים קיב ט

<< מצודות על תהלים • פרק קיב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"פזר" - בעבור פזור הממון אשר נתן לאביונים יהיה שכר צדקתו שמורה לעוה"ב וגם בעוה"ז תרום ממשלתו בכבוד

מצודת ציון

"קרנו" - חזקו וממשלתו