מצודות על תהלים קיב ה

<< מצודות על תהלים • פרק קיב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"טוב" - לזה טוב להאיש אשר חונן עניים ומלוה להם בעת דחקם וצרכי ביתו מכלכל במשפט הראוי וחס על נכסיו כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר לעניים

מצודת ציון

"יכלכל" - ענין ספוק הצורך כמו וכלכלו את המלך (מלכים א ד)