מצודות על תהלים צו ט

<< מצודות על תהלים • פרק צו >>
א • ב • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"בהדרת קדש" - בבה"מ המהודר בקדושה

מצודת ציון

"חילו" - מלשון חיל ורעדה