מצודות על תהלים צה ז

<< מצודות על תהלים • פרק צה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


מצודת דוד

"היום" - ר"ל היום ההוא ינהיג אתכם כן כאשר בקולו תשמעו

"וצאן ידו" - ר"ל כמו הרועה הרחמני אשר ינהג הצאן עם נטיית היד ולא במקל

"עם מרעיתו" - שהוא רועה ומנהיג אותנו

מצודת ציון

"אם" - כאשר וכן ואם יהיה היובל (במדבר לז)