מצודות על תהלים פז ג

<< מצודות על תהלים • פרק פז
א • ב • ג • ה • ו • ז • 


מצודת דוד

"נכבדות" - וזה לפי שמדובר בך אתה ציון אמרות נכבדות כי סנהדרין יושבים בה ועוסקים בתורה ולזה תקרא עיר אלהים עד עולם