מצודות על תהלים פז א

<< מצודות על תהלים • פרק פז >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • 


מצודת דוד

"יסודתו" - יסוד השיר הזה הוא לדבר במהללי הררי קדש והם ציון וירושלים