מצודות על תהלים עט יא

<< מצודות על תהלים • פרק עט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"הותר" - התר קשרי הנאסרים להוציאם להריגה

"אנקת" - צעקת האסור בגולה

מצודת ציון

"אנקת" - ענין צעקה וגניחה כמו באנוק חלל (יחזקאל כו)

"הותר" - ענין פתיחת הקשר