מצודות על תהלים עט ד

<< מצודות על תהלים • פרק עט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"היינו חרפה" - השכנים היו מחרפים אותנו

מצודת ציון

"וקלס" - ענין לעג וחרפה כמו וקלסה לכל הארצות (יחזקאל כ')