מצודות על תהלים נח יב

<< מצודות על תהלים • פרק נח
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"ויאמר אדם" - אז יאמר כל אדם אך סוף הדבר הוא אשר יש פרי ותשלום גמול לצדיק ויש אלהים שופטים לשפוט את הרשע כרשעתו ואם ייטיב לו בראשיתו אך סוף הדבר לקבל גמול