מצודות על תהלים נח ו


מצודת דוד

"אשר וגו'" - בעבור רוע טבעו לא ישמע לקול מלחשים ואף אם החובר חברים הוא מחוכם מאד בדבר הלחש עכ"ז לא ישמע לקול לחשו

מצודת ציון

"חובר חברים" - היודע לחש וכן וחובר חבר (דברים י"ח)