מצודות על תהלים נה יב

<< מצודות על תהלים • פרק נה >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • 


מצודת דוד

"ולא ימיש" - לא הוסר מרחוב העיר תוך ומרמה ועושים אפילו בפרהסיא

מצודת ציון

"ימיש" - יסיר כמו לא משו מקרב המחנה (שם יד)

"תוך" - מרמה הצפון תוך הלב