מצודות על תהלים נא יג


מצודת דוד

"אל תשליכני" - למאס בי ולעזבני אל המקרים

"ורוח קדשך" - רוח הקודש אשר בי מאז