מצודות על תהלים מז ב

מצודות על תהלים • פרק מז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"תקעו כף" - לשמוח בעת ימלוך ה' על כל הארץ

מצודת ציון

"תקעו כף" - ענין הכות כף אל כף לשמחה וכן תקעו כף עליך (נחום ג)