מצודות על תהלים ל ב


מצודת דוד

"אויבי" - האומרים עדיין העון הזה שמור בידי

"דליתני" - רוממתני במה ששלמה בני הבא מבת שבע בנה המקדש כי בזה ידעו הכל אשר מחלת לי על עון דבת שבע

מצודת ציון

"דליתני" - רוממתני כמו דלו עיני למרום (ישעיהו ל"ח)