מצודות על תהלים לח כב


מצודת דוד

"אל תעזבני" - הואיל ולא אוכל בעצמי להשיב מה להם לכן אל תעזבני אתה ותחשב לתשובה על לעגם