מצודות על תהלים לח ב

<< מצודות על תהלים • פרק לח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"ובחמתך" - מלת אל משמשת בשתים כאלו אמר אל בחמתך תיסרני

מצודת ציון

"תוכיחני תיסרני" - ענין פורעניות ועונש