מצודות על תהלים לו ב

| מצודות על תהליםפרק ל"ו • פסוק ב' | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"נאם פשע וגו'" - ר"ל חושב אני בקרב לבי שהיצה"ר מסית ואומר לרשע אין מי בעולם שיהיה פחד אלהים לנגד עיניו כי אין המקום משגיח בעולם השפל ולזה עשה מה שלבך חפץ 

מצודת ציון

"נאם" - ענין מאמר הוא כמו נאם האדון ה' (ישעיהו א)

"פשע" - יצה"ר נקרא פשע כמו שנקרא חטאת וכמ"ש לפתח חטאת רובץ (בראשית ד')