מצודות על תהלים כ ב

<< מצודות על תהלים • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"ישגבך" - יחזק אותך שם אלהי יעקב ור"ל כמו שחזק את יעקב מול לבן ועשו ולא יכלו לו כן לא יוכלו אויביך לך

"ביום צרה" - כאשר תלחם מול האויב