מצודות על תהלים כו ו

| מצודות על תהליםפרק כ"ו • פסוק ו' | >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ארחץ" - ר"ל בתחלה אנקה כפי מלכלוך עון ואחר זה אסובב מזבחך להקריב בו לה' כי לולא הנקיון אין הקרבן מקובל ברצון