מצודות על תהלים יא ז

<< מצודות על תהלים • פרק יא
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • 


מצודת דוד

"ישר" - איש ישר יראה פני ה' והוא ענין משל ממלך בשר ודם שאת אשר יאהב הוא מרואי פניו

"צדקות" - איש צדקות יאהב ולא יעזבו ביד אויביו