מצודות על תהלים ט ה

<< מצודות על תהלים • פרק ט >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"כי עשית" - הלא רבות פעמים עשית משפטי וישבת בכסא לשפוט אויבי

מצודת ציון

"משפטי ודיני" - להתמדת הדבר כפל במ"ש

"לכסא" - כמו בכסא ובא הלמ"ד במקום הבי"ת וכן כי בוחר אתה לבן ישי (שמואל א כ') ומשפטו בבן ישי