מצודות על תהלים ו יא

<< | מצודות על תהליםפרק ו' • פסוק י"א |
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ישובו" - אז יהיו חוזרים מרעתם לבקש שלומי וברגע ההוא יבושו ולא לאחר זמן כי אמחול להם על מה שעשו בי ולא תזכרנה עוד להיות להם לבושה

"יבושו" - בראותם הצלחתי

"ויבהלו" - כדרך אדם התמה ונבהל בראות דבר אשר חשב לנמנע