מצודות על תהלים ב יא

<< מצודות על תהלים • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"וגילו" - אז תשמחו בעת בוא רעדה על המורדים כי לא עליכם תהיה הרעדה

"עבדו את ה'" - לקבל עול מלכותו

מצודת ציון

"ברעדה" - בפחד ורתת