מצודות על תהלים ב ח

<< מצודות על תהלים • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"שאל" - לזאת שאל ממני ואתן שאלתך

מצודת ציון

"אפסי" - קצות כי בקצה הארץ כאלו אפס וכלה