מצודות על שמואל ב ט ח

<< מצודות על שמואל ב • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"מה עבדך" - מה נחשב עבדך למאומה