מצודות על שמואל ב ט ו

מצודות על שמואל ב • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"הנה עבדך" - כי חשב אשר קרא המלך לנקום בו בעבור שאול ולזה אמר הנה עבדך מוכן לקבל כל העונש אשר תגזור