מצודות על שמואל ב ט ד

<< מצודות על שמואל ב • פרק ט
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


 

מצודת ציון

"איפה" - איה פה

"בית מכיר" - בבית מכיר ותחסר בי"ת השמוש וכמוהו הרבה

"בלו דבר" - שם מקום לו דבר