מצודות על שמואל ב טו כד

<< | מצודות על שמואל בפרק ט"ו • פסוק כ"ד | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • לא • לב • לג • לד • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ויציקו" - העמידו את הארון ואביתר עלה עמו לצד מיוחד עד שעברו כולם מן העיר ורבותינו ז"ל אמרו (יומא עג ב) שאז נסתלק אביתר מכהונה גדולה כי שאל באורים ולא עלתה ולצדוק עלתה ומנהו תחתיו ולא להיות מיד כהן גדול כי הלא שלמה גרשו לאביתר מכהונה גדולה כמו שכתוב במלכים א' (ב כז) אלא שעתה סלקו מלשמש בימי שלמה ומנהו לצדוק לשמש אז 

מצודת ציון

"ויציקו" - ענין העמדה כמו (שמואל א ב ח)כי לה' מצוקי ארץ ורוצה לומר היסודות והעמודים שהארץ עומדת עליהם והוא כמו ויציגו כי אותיות גיכ"ק מתחלף