מצודות על שמואל א ל כא


מצודת דוד

"ויצאו" - ממקום מושבם

"ויושיבום" - ודוד ואנשיו הושיבום בעבר נחל הבשור לשמור הכלים

"אל מאתים וגו'" - רצה לומר סמוך להם

מצודת ציון

"פגרו" - נחלשו