מצודות על שמואל א ל יד


מצודת דוד

"ועל נגב כלב" - עם שגם היא היתה מיהודה מכל מקום היה לה שם ידוע לבד

"ועל אשר ליהודה" - הנגב אשר ליהודה כי כרתי היתה משל פלשתים כמו שכתוב (צפניה ב ה) גוי כרתים