מצודות על שמואל א ל ב

<< מצודות על שמואל א • פרק ל
א • ב • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • לא • מצודת ציון

"וישבו" - מלשון שביה