מצודות על שמואל א כז א

<< מצודות על שמואל א • פרק כז >>
א • ב • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • 


 

מצודת דוד

"לבקשני עוד" - כאשר בקשני עד הנה בכל גבול ישראל

"עתה אספה" - כי אחר שכרת כנף המעיל חשב שלא יוסיף עוד לרדוף אחריו כאשר בתחלה אבל אחר שראה שעם כל זה רודפו וחשש עוד כי פן בעבור שרואה טוב הצלחתו ישכיל עוד לבוא פתאום ויהיה נספה ביום אחד רצה לומר מבלי דעת טרם בואו  

מצודת ציון

"אספה" - ענין כליון

"ונואש" - מלשון יאוש כמו (ישעיהו נז י)לא אמרתי נואש