מצודות על שמואל א כז י

| מצודות על שמואל אפרק כ"ז • פסוק י' | >>
א • ב • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ויאמר דוד" - והיה דוד משיב כן פשטנו גם היום פעם אמר לו על נגב יהודה ופעם אמר לו על נגב הירחמאלי וגו' למען יחשוב שהבאיש בעמו

"ויאמר אכיש" - וכשהיה אכיש אומר לו וכי לא פשטתם היום ולא עשיתם מאומה מלחמה 

מצודת ציון

"אל" - ענינו לא

"פשטתם" - נתפזרתם להלחם ולשלול שלל

"נגב יהודה" - בדרומה של יהודה

"הירחמאלי" - שם משפחה מבני יהודה

"הקיני" - מבני חובב חותן משה שהיו מתחברים לישראל וגרו בנחלת יהודה