מ"ג שמואל א כז א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר דוד אל לבו עתה אספה יום אחד ביד שאול אין לי טוב כי המלט אמלט אל ארץ פלשתים ונואש ממני שאול לבקשני עוד בכל גבול ישראל ונמלטתי מידו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶל לִבּוֹ עַתָּה אֶסָּפֶה יוֹם אֶחָד בְּיַד שָׁאוּל אֵין לִי טוֹב כִּי הִמָּלֵט אִמָּלֵט אֶל אֶרֶץ פְּלִשְׁתִּים וְנוֹאַשׁ מִמֶּנִּי שָׁאוּל לְבַקְשֵׁנִי עוֹד בְּכָל גְּבוּל יִשְׂרָאֵל וְנִמְלַטְתִּי מִיָּדוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֤אמֶר דָּוִד֙ אֶל־לִבּ֔וֹ עַתָּ֛ה אֶסָּפֶ֥ה יוֹם־אֶחָ֖ד בְּיַד־שָׁא֑וּל אֵֽין־לִ֨י ט֜וֹב כִּ֣י הִמָּלֵ֥ט אִמָּלֵ֣ט ׀ אֶל־אֶ֣רֶץ פְּלִשְׁתִּ֗ים וְנוֹאַ֨שׁ מִמֶּ֤נִּי שָׁאוּל֙ לְבַקְשֵׁ֤נִי עוֹד֙ בְּכׇל־גְּב֣וּל יִשְׂרָאֵ֔ל וְנִמְלַטְתִּ֖י מִיָּדֽוֹ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עתה אספה יום אחד" - שמא יארוב ויבא עלי פתאום

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לבקשני עוד" - כאשר בקשני עד הנה בכל גבול ישראל

"עתה אספה" - כי אחר שכרת כנף המעיל חשב שלא יוסיף עוד לרדוף אחריו כאשר בתחלה אבל אחר שראה שעם כל זה רודפו וחשש עוד כי פן בעבור שרואה טוב הצלחתו ישכיל עוד לבוא פתאום ויהיה נספה ביום אחד רצה לומר מבלי דעת טרם בואו  

מצודת ציון

"אספה" - ענין כליון

"ונואש" - מלשון יאוש כמו (ישעיהו נז י)לא אמרתי נואש

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"עתה אספה יום אחד ביד שאול". כי לאו בכל יומא מתרחיש ניסא (פסחים נ ב), וגם שהעושין לו נס מנכין לו מזכיותיו (שבת לב א), וחשב פן כבר כלו זכיותיו בשתי

הצלות הקודמות, וז"ש "אין לי טוב כי המלט אמלט אל ארץ פלשתים", ובזה אנצל מג' טעמים, א] כי בעודי בארץ חושב שאול שאני אוסף אלי אנשים כדי למרוד בו, לא כן אם אהיה בארץ פלשתים, וז"ש "ונואש ממני שאול". ב] שאחר שידע שלא ימצאני יתיאש מלבקשני, וז"ש ונואש שאול "לבקשני עוד בכל גבול ישראל". ג] אף שיעלה על לבו לילך אחרי לארץ פלשתים, "ונמלטתי מידו", כי יצילני מלך פלשתים: