מצודות על שמואל א יד מא

<< מצודות על שמואל א • פרק יד
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לח • לט • מ • מא • מג • מד • מה • מו • מז • מח • מט • נ • נא • נב • 


מצודת דוד

"הבה תמים" - שיפול הגורל בהשגחה ולא במקרה

מצודת ציון

"הבה" - תנה כמו (בראשית כט כא)הבה את אשתי

"תמים" - מלשון תם רצה לומר דבר שלם ואמת