מצודות על שמואל א יא יג

<< מצודות על שמואל א • פרק יא >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"כי היום וגו'" - ואין ראוי להמית איש ביום תשועה